Home M.v.d.Poel  

Datum laatste bijwerking van deze pagina / Date last updating of this page:  23-11-2010
De onderdelen van de bibliografie worden afzonderlijk bijgewerkt / the separate items in this bibliography are being kept up to date individually

 

          

 

Bibliographia Latina Selecta

© M. VAN DER POEL, Classics, Nijmegen


This is the on-line version of the fourth edition of the Short Bibliography of the Latin Language and Literature, compiled by M.G.M. van der Poel, Nijmegen 1996 (out of print. The first edition, published in 1979 and compiled by M.G.M. van der Poel and J.H. Brouwers, was a continuation of the Bibliographia Latina Selecta, published by A.D. Leeman in 1966. The purpose of all the editions of the bibliography is to provide Dutch university students a brief bibliographical survey of the main classical Latin authors and a selection of the literature available in classical Latin literature and linguistics.

This bibliography is continually updated with new bibliographies, text editions and monographs on subjects and authors. The compiler welcomes corrections and suggestions (m.v.d.poel@let.ru.nl)

 

List of frequently used abbreviations


- Bibl.Ox.: Oxford Classical Texts; Text with critical apparatus
- Teubner: Bibliotheca Teubneriana, Leipzig (until 1953); Leipzig, Stuttgart (from 1953 onward). Text with critical apparatus
- Budé:  Collection des Universités de France, Paris. Text with critical apparatus, notes or  commentary and French translation.
- Loeb: Loeb Classical Library, Londen, Cambridge, Mass. Text with English translation.
- Tusculum: Tusculum-Bücherei, München, Darmstadt. Text with German translation and notes.

-G&Y: Cambridge Greek and Latin Classics, commonly referred to as “Green & Yellows”, Cambridge. Text with introduction and commentary.

- ed. : text edition
- comm.: commentary
- transl.: translation
- c. comm.: text with commentary
- c. annott.: text with brief annotations
- c. transl.:  text with translation
- anthol. : anthology
- ed. recogn. : revised edition
- ed. 2.: second (revised) edition
- 1913-3 : 1913, third impression
 

Index generalis

__________________________________________________________________________________________________

 

Dit is de online-versie van de vierde editie van de Beknopte bibliografie van de Latijnse taal- en letterkunde, samengesteld door M.G.M. van der Poel, Nijmegen 1996 (uitverkocht). De eerste editie, verschenen in 1979, samengesteld door M. van der Poel en J.H. Brouwers, was een voortzetting van A.D. Leeman's Bibliographia Latina Selecta, gepubliceerd in 1966.

De opzet van de vierde editie verschilt niet van die van de voorafgaande edities (1979, 1983, 1989; samengesteld door M. van der Poel en J.H. Brouwers). Bij het samenstellen van de vierde editie is, naast L'Année philologique (tot 1992), onder andere ook gebruik gemaakt van de Nederlandse Centrale Catalogus, die onderdeel is van De digitale bibliotheek.

De online-versie van de bibliografie wordt zoveel mogelijk actueel gehouden door het opnemen van bibliografieën en recente tekstedities en monografieën. Voor correcties, aanvullingen en suggesties houdt de bewerker (m.v.d.poel@let.ru.nl) zich aanbevolen.

Hieronder volgt een lijst van de meest gebruikte afkortingen, die voor het merendeel overeenkomen met die uit Leemans oorspronkelijke bibliografie:
 

- Bibl.Ox.: Oxford Classical Texts. Tekst met kritisch apparaat
- Teubner: Bibliotheca Teubneriana, Leipzig (tot 1953); Leipzig, Stuttgart (vanaf 1953). Tekst met kritisch apparaat
- Budé:  Collection des Universités de France, PariJs. Tekst met (beperkt) kritischapparaat, noten en/of commentaar en Franse vertaling.
- Loeb: Loeb Classical Library, Londen, Cambridge, Mass. Tekst met Engelse vertaling.
- Tusculum: Tusculum-Bücherei, München, Darmstadt. Tekt met Duitse vertaling en aantekeningen
-G&Y: Cambridge Greek and Latin Classics, ook wel “Green & Yellows” genoemd, Cambridge. Tekst met inleiding en commentaar.

- ed. : teksteditie
- comm.: commentaar
- transl.: vertaling
- c. comm.: tekst met commentaar
- c. annott.: tekst met beknopte aantekeningen
- c. transl.:  tekst met vertaling
- anthol. : bloemlezing
- ed. recogn. : herziene uitgave
- ed. 2.: tweede, herziene uitgave
- 1913-3 : 1913, derde druk

Index generalis