datum laatste bijwerking: 5 januari  2004

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op de Latijnse filologie in het algemeen, in het bijzonder op de geschiedenis van de welsprekendheid en de retorica in de oudheid en daarna, de humanistische argumentatieleer, de receptie van de klassieke auteurs in de Renaissance.
Lopende projecten: o.a. werk voor het Historisches Wörterbuch der Rhetorik; artikel over de polemiek tussen P. Ramus en A. Turnebus betreffende het becommentariëren van redevoeringen van Cicero; de correspndentie van Agrippa van Nettesheim; editie met aantekeningen van Hegius' Dialogi (samen met J. Bedaux); 

Enkele recente publicaties:

1. Boeken en afzonderlijke publicaties

- Cornelius Agrippa, The Humanist Theologian and His Declamations, Leiden: Brill, 1997 (Brill's Studies in Intellectual History, vol. 77). 303 p. Nadere informatie van de uitgever

-   Rodolphe Agricola, Ecrits sur la dialectique et l'humanisme. Choix de textes, introduction, édition, traduction et notes, Paris: Honoré Champion, 1997 (Textes de la Renaissance, vol. 18). 304 p. Nadere informatie van de uitgever

- Lorenzo Valla, Om de waarheid en het recht. Bloemlezing uit de humanistische geschriften. Vertaald, ingeleid en van een nawoord voorzien, Groningen, Historische Uitgeverij, 1998 (Latijnse retorica en filosofie, vol. 2). 197 pp.  Nadere informatie van de uitgever

- Horatius op school. Inaugurele rede, gehouden op 19 januari 2001. Deze publicatie is opgenomen in het Webdoc-bestand van de KUN  tekst van de inaugurele rede

- (met J. Papy en D. Sacré) Erasmus. Een portret in brieven, Amsterdam, Mortsel: Boom, 2001.  Nadere informatie van de uitgever

 

2. Artikelen in tijdschriften; hoofdstukken in boeken, bijdragen in congresbundels

-  'Paradoxon et adoxon chez Ménandre le rhéteur et chez les humanistes du début du XVIe siècle. A propos du De incertitudine et vanitate scientiarum d'Agrippa de Nettesheim', in: R. Landheer, P.J. Smith, red., Le paradoxe en linguistique et en  littérature, Genève 1996, p. 199-220.

- 'Imitatio in het Latijnse humanistenproza', in: Caroline van Eck, Marijke Spies, Toos Streng, red., Een kwestie van stijl, Amsterdam 1997, p. 65-77.

-  'Rudolph Agricola's Scholia in Orationem pro lege Manilia. Edition of the Text with Introduction and Explanatory Notes', in: Lias 24 (1997), p. 1-35.

- 'Num, nonne and Simon Finet in Dolet's Orationes: some textual questions revisited', in: Humanistica Lovaniensia 46 (1997), p. 94-113. Co-auteur: K. Lloyd-Jones.

- 'Rudolph Agricola's Method of Dialectical Reading: The Case of Cicero's De Lege Manilia', in F. Akkerman, A.H. van der Laan, A.J. Vanderjagt, red., Northern Humanism in European Context 1469-1625. Proceedings of the conference held at the University of Groningen, 11-12 April 1996, Leiden, 1999, p. 242-266.  nadere informatie over deze bundel

- ‘De verjonging van het Latijn door de Renaissance-humanisten’, in: N. van der Sijs, red., Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen, Amsterdam, Antwerpen 1999, p. 173-180.  volledige tekst van dit artikel

- 'Erasmus, Rhetoric and Theology: the Encomium matrimonii', in:  D. Sacré – G. Tournoy, red., Myricae. Essays on Neo-Latin Literature in memory of Jozef IJsewijn, Leuven: University Press, 2000, p. 207-227.

-  'Die loci argumentorum im Ecclesiastes (1535) des Erasmus, in: Th. Schirren - G. Ueding, red., Topik und Rhetorik. Ein interdisciplinäres Symposium, Tübingen: Niemeyer, 2000, p. 209-221.

- 'De Elzeviers en de klassieken', in: B.P.M. Dongelmans, P.G. Hoftijzer, O.S. Lankhorst, red., Boekverkopers van Europa. Het 17e-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier, Zutphen: Walburg Pers 2000, p. 115-133.

- Nogmaals Horatius’  Carpe diem op school. Een weerwoord op Piet Schrijvers’ pleidooi, in: Lampas 36 (2003), 153-161.